ساخت تجهیزات کارگاه

شرکت فتح آوران ایثار مجهز به تجهیزات و ابزارآلات مدرن برای ساخت مخازن تحت فشار، مبدلهای حرارتی،  تجهیزات جانبی از قبیل دودکش، داکت، دی اریتور، تجهیزات سنگین صنعتی و سازه های فلزی می باشد و ظرفیت خالی کارگاه اختصاص به ساخت تجهیزات برای مشتریان طبق سفارش دارد. بخش کنترل کیفیت بر کلیه مراحل ساخت از تامین مواد اولیه تا ساخت و تحویل نظارت کامل دارد و سوابق کیفیت محصول همراه با محاسبات مهندسی در اختیار کارفرما قرار می گیرد.

 


خدمات مهندسی ساخت تجهیزات کارگاه خدمات نصب و راه اندازی اجرلی پروژه تعمیرات و نگهداری رزومه شرکت گواهینامه ها فرآورده های نفتی مجاز