خدمات مهندسی

از آنجائیکه پایه شرکت فتح آوران ایثار بر خدمات مهندسی استوار است، به همین دلیل خدمات مهندسی، نقشه کشی و مرور طراحی ها به خوبی برای کارفرمایان شرکت شناخته شده است. تا کنون پروژه های مهندسی مختلفی بخصوص در زمینه های طراحی  مخازن ذخیره ، مخازن تحت فشار، مبدلهای حرارتی، بویلر و سیستمهای بخار به این شرکت سپرده شده است. همچنین خدمات مشاوره ای از قبیل مرور و تائید طراحی دیگر سازندگان ایرانی توسط این شرکت انجام می پذیرد. از دیگر خدمات قابل ارائه توسط واحد مهندسی می توان به اخذ تائیدیه های بازرسی از شرکتهای صادر کننده داخلی و خارجی برای تجهیزات در حال ساخت و یا در حال کار اشاره نمود. بخشهای اصلی واحد مهندسی عبارتند از:
- فرآیند
- لوله کشی و جانمایی
- تجهیزات مکانیکی
- برق، ابزاردقیق و اتوماسیون
- سازه های فلزی

 

 


خدمات مهندسی ساخت تجهیزات کارگاه خدمات نصب و راه اندازی اجرلی پروژه تعمیرات و نگهداری رزومه شرکت گواهینامه ها فرآورده های نفتی مجاز