خدمات نصب و راه اندازی

پروژه های نصب و راه اندازی واحدهای صنعتی، ترکیب هنرمندانه ای از برنامه ریزی و مدیریت برای منابع انسانی، تجهیزات و خدمات می باشند که همگی باید در زمان مشخص مهیا باشند تا نظر کارفرما تامین گردد. به این منظور واحد نصب،خدمات زیر را ارائه می دهد:
- تجهیز کارگاه
- انبارداری
- نصب سازه های فلزی
- نصب تجهیزات و دستگاه های مکانیکی
- ساخت مخزن ذخیره (سقف ثابت و شناور)
- ساخت و نصب دودکش و داکت در محل
- ساخت و نصب لوله کشی همراه با ساپورت
- نصب تجهیزات برقی و کابل کشی
- نصب ادوات ابزار دقیق، تابلوهای کنترلی و کابل کشی
- انجام کلیه کارهای مربوط به روشنایی، اتصال زمین و برقگیر
- سند بلاست، رنگ آمیزی، عایق کاری و نسوز کاری
- بازرسی و کنترل کیفیت کلیه کارهای اجرایی
- خدمات پیش راه اندازی
- تحویل پروژه به کارفرما
- آموزش پرسنل کارفرما در محل

 


خدمات مهندسی ساخت تجهیزات کارگاه خدمات نصب و راه اندازی اجرلی پروژه تعمیرات و نگهداری رزومه شرکت گواهینامه ها فرآورده های نفتی مجاز