اجرای پروژه
    - مدیریت پروژه و برنامه ریزی
    - تامین کالا
    - ساخت تجهیزات مکانیکی ثابت و سازه های فلزی
    - بازرسی و پیگیری
    - نصب و اجرا در سایت
    - راه اندازی
    - آموزش
 


( اجرا و عایق پوششی مخازن ذخیره سوخت شرکت صدرا نکاء )

 


خدمات مهندسی ساخت تجهیزات کارگاه خدمات نصب و راه اندازی اجرلی پروژه تعمیرات و نگهداری رزومه شرکت گواهینامه ها فرآورده های نفتی مجاز