تعدادی از پروژه های اجرا شده و در حال اجرا داخل و خارج کشور :

1 : طراحی ، مهندسی ، ساخت و اجرای ترمینال نفتی خزر شامل ساخت مخازن ، سیستمهای اطفاء حریق ، هیترسینگ و سایر عملیات مربوطه 

2 : مهندسی و ساخت تجهیز فایر هیتر و پری هیتر برای اولین بار در ایران به صورت کاملا بومی  

 ( نصب و انجام عملیات ریفرکتوری تجهیز فایر هیتر پروژه میدان نفتی خشت )

 


خدمات مهندسی ساخت تجهیزات کارگاه خدمات نصب و راه اندازی اجرای پروژه تعمیرات و نگهداری رزومه شرکت گواهینامه ها فرآورده های نفتی مجاز